Aktualności - archiwum

Ogłoszenie Wójta Gminy Białowieża



Wójt Gminy Białowieża
zwraca się z prośbą do podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych oraz innych potencjalnych inwestorów
zamierzających w latach 2004 – 2006 (lub w perspektywie do 2013 r.) rozpocząć inwestycje na terenie Gminy Białowieża o zgłaszanie planów w formie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego.
Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i przewidywanego harmonogramu. Podmioty, których inwestycje nie zostaną ujęte w w/w Planie mogą mieć problemy z uzyskaniem środków z funduszy europejskich.

Propozycje proszę składać wyłącznie na specjalnych formularzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2004 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłając na adres:
Urząd Gminy
17-230 Białowieża
Ul. Sportowa 1

Formularze są dostępne w sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej:
www.bialowieza.bazagmin.pl
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u pracowników Urzędu Gminy:
1. Albert Litwinowicz
2. Wiesław Żejmo

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2252
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany