Aktualności - archiwum

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy BiałowieżaNa podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 czerwca 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Białowieża, obejmującego obszar międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 sierpnia do 13 września 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, w godzinach od 8 – 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża o godz. 12
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białowieża z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2004 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2472
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany