Aktualności - archiwum

Wniosek Rady Gminy Białowieża

WNIOSEK NR 1/07Od wielu lat Rada Gminy Białowieża zabiega o udostępnienie stawów w Parku Pałacowym BPN dla celów rekreacyjnych, czynione to było w trakcie trwania kilku poprzednich kadencji Rady.
Stawy te w pamięci wielu starszych mieszkańców Białowieży pozostają jako miejsce rekreacji, zabaw, a nawet uroczystości zarówno w porze lata, jak i zimy. Działo się tak przed 1939 rokiem, jak również po wojnie, do lat 60-tych, kiedy to wykonano regulację rzeki i stawów.
Uważamy, że stawy są pięknym elementem krajobrazu, ale również mogą one pełnić znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Gminy, poprzez podniesienie atrakcyjności pobytu turystów i jego wydłużenia. Wprawdzie w planie rozwoju gospodarczego Gminy przewiduje się budowę zbiornika wodnego, jest to jednak odległa perspektywa.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Białowieża apeluje do Dyrekcji BPN o umożliwienie wykorzystania stawów dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozważenie tego wniosku i jego pozytywne załatwienie jest w chwili obecnej bardzo aktualne w związku z planowaną przez Park przebudową śluzy.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jan Gwaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2019
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany