Zagospodarowanie przestrzenne (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża.

UCHWAŁA NR XXVIII/140/2005 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002...

Zatrzymaj banner przewijany