Zagospodarowanie przestrzenne (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białoweża

Wójt Gminy Białowieża, dnia 2006-08-28 Białowieża OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr ...

Zatrzymaj banner przewijany