Zagospodarowanie przestrzenne (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XVII/90/04 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 września 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży.

UCHWAŁA NR XVII/90/04 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,...

Uchwała Nr XV/84/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży.

UCHWAŁA NR XV/84/04 RADY GMINY BIAŁOWIEZA z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz...

Zatrzymaj banner przewijany