Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XXII Sesji Rady Gminy.

Postanawiam:
1. Zwołać nadzwyczajną XXII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 10 kwietnia 2013 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14.00.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu zmiany ustawy o dochodach jst.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych ma terenach stanowiących własność Gminy Białowieża oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-04-2013
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2013 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1392
08 kwietnia 2013 09:51 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie080413.pdf] do dokumentu.
08 kwietnia 2013 09:50 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany