Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XVI/87/04 RADY GMINY W BIAŁOWIEŻY z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591: z 2002r....

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża.

UCHWAŁA NR XXXIII/167/06 RADY GMINY W BIAŁOWIEŻA z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113,...

Uchwała Nr X/73/03 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR X/73/03 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001r. Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,...

Zatrzymaj banner przewijany