Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 grudnia 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać X Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 25 listopada 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zwołania IX Sesji Rady Gminy Białowieża

Postanawiam: 1. Zwołać IX Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 5 września 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać VIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 1 sierpnia 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady...

Zatrzymaj banner przewijany