Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać III Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 30 grudnia 2014 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Remiza OSP ul. Sportowa 12. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV, I i II Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje,...

Postanowiemie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej II Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać II Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 3 grudnia 2014 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o stanie Gminy Białowieża. 4. Sprawozdanie doraźnej Komisji do spraw przekazania...

OBWIESZCZENIE. Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XXXIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 24 września 2014r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje, zapytania,...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XXX Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 31 marzec 2014 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Sportowa 12. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje,...

Zatrzymaj banner przewijany