Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XII Sesji Rady Gminy

P o s t a n a w i a m 1. Zwołać XII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 3 listopada 2015 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 15 października 2015 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Sportowa 12. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje,...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać X Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1400 dnia 17 września 2015 r. 2 Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje,...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zwołania IX Sesji Rady Gminy

postanawiam 1. Zwołać IX Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 31 lipca 2015 r. 2 Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać VIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 22 czerwca 2015 r. 2 Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Estetyka miejsc publicznych...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać VII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 12.00 dnia 30 kwietnia 2015 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje, zapytania,...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 13.00 dnia 30 marca 2015 r. 2. Ustalić miejsce obrad w Remizie OSP ul. Sportowa 12. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie decyzji w sprawie funkcjonowania budynku starej części szkoły (remont lub rozbiórka). 4....

Zatrzymaj banner przewijany