Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej a także Rolnictwa i Turystyki Rady Gminy Białowieża.

Zawiadomienie Zawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej a także Rolnictwa i Turystyki Rady Gminy Białowieża. Posiedzenie Komisji zostało zwołane przez jej Przewodniczącego pana Krzysztofa Zamojskiego. Posiedzenie Komisji odbędzie się w lokalu...

KONSULTACJE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2019-2023

Wójt Gminy Białowieża zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Białowieża w sprawie przyjęcia...

Zatrzymaj banner przewijany