Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 (w Galerii).

Plan posiedzenia 1. Ochotnicza Straż Pożarna – działalność i funkcjonowanie OSP, w tym: - stan osobowy; - wyposażenie techniczne; - zabezpieczenie finansowe; - przystosowanie wodociągu gminnego do celów ppoż. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 3. Analiza materiałów sesyjnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zatrzymaj banner przewijany