Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 (w Galerii).

Plan posiedzenia 1. Ochotnicza Straż Pożarna – działalność i funkcjonowanie OSP, w tym: - stan osobowy; - wyposażenie techniczne; - zabezpieczenie finansowe; - przystosowanie wodociągu gminnego do celów ppoż. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 3. Analiza materiałów sesyjnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 16 września 2015r. (środa) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska, turystyki, usług i rolnictwa w 2015 r. 2. Propozycje projektów do budżetu gminy w ramach ochrony środowiska, turystyki , usług i rolnictwa na 2016. 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się 31 lipca 2015 roku (piątek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1 (w galerii)

Plan posiedzenia 1. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Białowieża. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 17 lipca 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 w placówce oświatowo-wychowawczej: - wyniki nauczania, - realizacja budżetu, - działalność samorządu szkolnego, - działalność kół zainteresowań. 2. Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Ośrodka Kultury: - podsumowanie organizacji NOCY KUPAŁY – wnioski, -...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia 1. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi. 2. Plan pracy komisji na II półrocze 2015. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 11 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Kontrola zagospodarowania oraz estetyki miejsc publicznych i Miejsc Pamięci Narodowej ( wyjazd w teren) 2. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Elżbieta Laprus

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białowieża. 2. Stan rolnictwa na terenie Gminy Białowieża. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa /-/Elżbieta Malzahn

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białowieża z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2. Informacja dotycząca ściągalności opłaty miejscowej. 3. Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej /-/Małgorzata Szpakowicz

Zatrzymaj banner przewijany