Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 13 lutego (czwartek) 2014 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Przyjęcie planu pracy na rok 2014. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Wojciech Małachowski

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 11 lutego (wtorek) 2014 r. o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Przyjęcie planu pracy na rok 2014. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2014 r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny – analiza wykonania budżetu za 2013 r. 2. Plan pracy Komisji na rok 2014 (proszę członków Komisji o przygotowanie propozycji do planu pracy). 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 22 listopada 2013 roku (piątek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej przez zarządzającego (sieć, przepompownie, oczyszczalnia, ujęcie wody) – wizja obiektów i urządzeń w terenie. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 10 października (czwartek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Funkcjonowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego – sprawy organizacyjne i finansowe. 2. Sport w Gminie. 3. Świetlice gminne – funkcjonowanie i potrzeby. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Wojciech Małachowski...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 września (poniedziałek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Współpraca jednostek: Lasy Państwowe, Park Narodowy, Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Puszcza Białowieska” i Gmina w zakresie infrastruktury turystycznej. 2. Plan Ochrony BPN. 3. Stanowisko Rady Gminy w sprawie ilości martwego drzewa w Puszczy Białowieskiej. 4. Analiza informacji...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 27 czerwca (czwartek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza sytuacji socjalnej i pomocy rodzinie w Gminie. 2. Imprezy wakacyjne organizowane na terenie Gminy oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Wojciech...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: Utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej przez zarządzającego (sieć, przepompownie, oczyszczalnia, ujęcie wody). Analiza kosztów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przygotowanie do realizacji nowego systemu odbioru odpadów. Informacja dotycząca ściągalności opłaty miejscowej. Udzielenie absolutorium...

Zatrzymaj banner przewijany