Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2012 roku (piątek) o godz. 12.30 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 r. – absolutorium. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 8 czerwca (piątek) 2012 r. o godz. 1400 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Dariusz Dutkowski Z-ca Wójta Gminy Białowieża. 2. Ala Bajko Skarbnik Gminy Białowieża. 3. Krzysztof Petruk Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 4....

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 24 maja (czwartek) 2012 r. o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2012/2013. 2. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Dariusz Dutkowski Z-ca Wójta Gminy Białowieża. 2. Ala Bajko Skarbnik Gminy Białowieża. 3. Krzysztof Petruk Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 4. Przewodniczący Komisji Finansów...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 maja 2012r. o godz. 1300 (wtorek) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Temat posiedzenia: 1. Analiza wykonania budżetu za 2011 rok. - wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 14 maja (poniedziałek) 2012 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Omówienie projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na rok szkolny 2012/2013. 2. Analiza pracy GOPS w Białowieży. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 2. Dariusz Dutkowski Z-ca Wójta...

Zatrzymaj banner przewijany