Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 2 września (piątek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan szlaków turystycznych i Miejsc Pamięci Narodowej. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 25 lipca (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Projekt lasów ochronnych. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Wojciech Niedzielski Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża. 2. Ala Bajko Skarbnik Gminy Białowieża. 3. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 4....

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Urząd Gminy Białowieża informuje, iż od dnia 01 lipca 2011 r. obowiązywać będzie nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, regulująca funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Urząd Gminy Białowieża informuje, iż od dnia 01 lipca 2011 r. obowiązywać będzie nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, regulująca funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej już nie przez organ gminy lecz przez Ministra Gospodarki za pośrednictwem Urzędu Gminy. W związku z powyższym...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 29 czerwca (środa) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Sytuacja materialna i bytowa mieszkańców objętych pomocą społeczną w Gminie. 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 3. Analiza współpracy jednostek kulturalnych. 4. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 15 czerwca (środa) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 15 czerwca (środa) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza uchwał sesyjnych. 2. Problemy schroniska...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 czerwca (środa) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan realizacji inwestycji ,,Rekultywacja wysypiska”. 2. Utylizacja azbestu w Gminie. 3. Problemy schroniska młodzieżowego. 4. Zmiany w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża". 5. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Jarosław Kisielewski Dyr....

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2011r. o godz. 13:00 (środa) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Temat posiedzenia: 1. Ustalenie terminu kontroli w jednostkach gminnych (BOK, Gminna Biblioteka Publiczna). 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 27 maja 2011 roku (piątek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej do ,,wsi puszczańskich”. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zatrzymaj banner przewijany