Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 kwietnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 1400 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 kwietnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 1400 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zagrożenia ze strony drzew rosnących...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 16 marca (piątek) 2012 r. o godz. 14:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 12.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza bezpieczeństwa publicznego i porządku w gminie. 2. Funkcjonowanie OSP. 3. Odpowiedź Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Białowieży na wniosek Komisji z dnia 24 stycznia 2012 r. 4. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża....

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 28 lutego 2012 roku (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Białowieski Ośrodek Kultury, - Gminna Biblioteka Publiczna. 2. Baterie słoneczne - zaawansowanie inwestycji. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2012 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Analiza budżetu na 2012 r. 2. Internet dla mieszkańców, koszty realizacji inwestycji. 3. Lokalizacja planowanej trasy Nornic Walking w Białowieży. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 stycznia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza budżetu Gminy na rok 2012. 2. Plan pracy Komisji na rok 2012. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia stycznia 24 (wtorek) 2012 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza budżetu na rok 2012. 2. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2012. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 2. Dariusz Dutkowski Z-ca Wójta Gminy Białowieża. 3....

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2012r. o godz. 13:00 (wtorek) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Temat posiedzenia: 1. Analiza budżetu na 2012 rok. 2. Analiza dochodów Gminy 2011 r.(z listopadem): - podatki, - czynsze (w Gminie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym) - opłata miejscowa, - opłata targowa, 3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Superson

Zatrzymaj banner przewijany