Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 maja (poniedziałek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zagrożenie ze strony drzew rosnących przy drogach. 2. Czystość i porządek w gminie (wyjazd w teren). 3. Stan przygotowań do zbiórki śmieci przez Gminę. 4. Stopień realizacji projektu „Montaż kolektorów słonecznych”. 5. Realizacja budżetu za 2012 r. 6. Sprawy...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury: - Białowieski Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna. 2. Stan realizacji propozycji dotyczących systemów grzewczych (budynki: szkoła i gmina). 3. Stan realizacji inwestycji – parking. 4. Analiza materiałów sesyjnych. 5. Sprawy różne. Przewodniczący...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca (poniedziałek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Szlaki turystyczne i trasa narciarska. 2. Plany pracy LOT „Puszcza Białowieska”. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 28 lutego (czwartek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan bezpieczeństwa Gminy Białowieża. 2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2013. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 2. Dariusz Kułak Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce. 3. Marek Bielawski Komendant Granicznej...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 27 lutego 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje gminne /drogi, wodociągi, sieć kanalizacyjna, zbiornik wodny/. 2. Plan realizacji inwestycji gminnych, m.in. parking. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zatrzymaj banner przewijany