Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 26 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Analiza bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy wzajemnej w Gminie. 2. Ochrona granicy państwa. 3. Analiza porządku publicznego na terenie Gminy. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Elżbieta Laprus

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz innymi funduszami, z których Gmina może pozyskać środki. Zasady ich finansowania. 2. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury: - Białowieski Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 marca 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan przygotowania Gminy Białowieża do sezonu turystycznego 2015/2016. - wykorzystanie renaturalizacji rzeki Narewka, - QUESTY turystyczne, - infrastruktura turystyczna, - projekt ścieżki rowerowej Białowieża – Hajnówka, - drzewa niebezpieczne w rejonie dróg i szlaków...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan ulic/dróg gminnych – wyjazd w teren. 2. Informacja Urzędu Gminy o zaplanowanych działaniach remontowych ulic/dróg gminnych w roku 2015. 3. Informacja Urzędu Gminy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remonty ulic/dróg gminnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 16 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Stan opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białowieża. Propozycje zmian. 2. Zapoznanie z aktualną sytuacją w placówce oświatowo – wychowawczej. 3. Działalność GOPS - sytuacja rodzin pozostających w trudnych warunkach materialnych/ 4.Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia,...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Białowieża. 2. Odbiór odpadów stałych i opłaty z tym związane. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 20 stycznia 2015 roku (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Plany finansowe oraz harmonogram imprez na 2015 rok w Białowieskim Ośrodku Kultury. 2. Działalność Biblioteki Gminnej im. I. Newerlego - projekt budżetu na 2015 r. - plan pracy na 2015 r. 3. Opiniowanie budżetu Gminy na 2015 r. w: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Brygadzie Gminnej 4....

Zatrzymaj banner przewijany