Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża; Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża; Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 (Galeria OBOK).

Porządek posiedzenia: 1. Podjęcie decyzji w sprawie Centrum Kultury Lokalnej ,,Stara szkoła” w Białowieży – po wysłuchaniu informacji p. Danuty Kuroń odnośnie podjętych działań. 2. Funkcjonowanie Galerii ,,Sarenka”. Analiza wniosku o udzielenie koncesji na sprzedaż i spożycie alkoholu. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z majątkiem gminnym (lokale mieszkaniowe, usługowe, inne) - wizja w terenie 2. Utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej przez zarządzającego (sieć, przepompownie, oczyszczalnia, ujęcie wody) - wizja obiektów i urządzeń w terenie. 3. Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 26 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Analiza bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy wzajemnej w Gminie. 2. Ochrona granicy państwa. 3. Analiza porządku publicznego na terenie Gminy. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Elżbieta Laprus

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz innymi funduszami, z których Gmina może pozyskać środki. Zasady ich finansowania. 2. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury: - Białowieski Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 marca 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan przygotowania Gminy Białowieża do sezonu turystycznego 2015/2016. - wykorzystanie renaturalizacji rzeki Narewka, - QUESTY turystyczne, - infrastruktura turystyczna, - projekt ścieżki rowerowej Białowieża – Hajnówka, - drzewa niebezpieczne w rejonie dróg i szlaków...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan ulic/dróg gminnych – wyjazd w teren. 2. Informacja Urzędu Gminy o zaplanowanych działaniach remontowych ulic/dróg gminnych w roku 2015. 3. Informacja Urzędu Gminy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remonty ulic/dróg gminnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zatrzymaj banner przewijany