Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 27 grudnia 2011 roku (wtorek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Analiza zmian budżetu na 2011 r. 2. Plan pracy Rady Gminy na 2012 r. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2011r. o godz. 13:00 (wtorek) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Temat posiedzenia: 1. Analiza budżetu na 2012 rok. 2. Analiza dochodów Gminy 2011 r.(z listopadem): - podatki, - czynsze (w Gminie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym) - opłata miejscowa, - opłata targowa, 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 16 grudnia (piątek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza budżetu na rok 2012. 2. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 2. Dariusz Dutkowski Z-ca Wójta Gminy Białowieża. 3. Ala Bajko Skarbnik Gminy Białowieża 4. Krzysztof Petruk – Dyrektor Zespołu Szkolno...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 grudnia (wtorek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza budżetu Gminy na rok 2012. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 22 listopada 2011 roku (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Analiza materiałów sesyjnych. 2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2012 rok. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 25 października 2011 roku (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Sytuacja finansowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży . 2. Wykonanie budżetu za I-III kwartał 2011 r. 3. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2012. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 października (czwartek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan szlaków turystycznych i Miejsc Pamięci Narodowej. 2. Regulamin utrzymania czystości. 3. Zagrożenia ze strony drzew rosnących przy drogach (np. ul Browska) 5. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 2. Wojciech Niedzielski...

Zatrzymaj banner przewijany