Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 25 maj (środa) 2011 r. o godz. 14:30 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

1. Funkcjonowanie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego na rok 2011 – 2012. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Wojciech Małachowski

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 24 maja (wtorek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zapoznanie się z projektem PTOP ,,Renaturyzacja rzeki Narewka” 2. Stan dróg w Gminie 3. Propozycje do projektu ,,Zrównoważony Rozwój Regionu Puszczy Białowieskiej” 4. Analiza materiałów sesyjnych 5. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Roman Kalski...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 11 maja 2011r. o godz. 14:30 (środa) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Temat posiedzenia: 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2010. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2011 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Plan budowy dróg (wizja w terenie) • powiatowych • gminnych • remonty dróg gruntowych 2. Stan przygotowania do realizacji ulicy Sportowej w zakresie dokumentacji technicznej i środków finansowych, zapoznanie się z dokumentacją. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 marca (wtorek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 marca (wtorek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego. 2....

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 28 lutego (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 28 lutego (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. 1. Zapoznanie się ze stanem bazy lokalowej, materialnej oraz programów i planów pracy w...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa; Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej; Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 lutego (wtorek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa; Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej; Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 15 lutego (wtorek)...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 24 stycznia (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 24 stycznia (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011. 2. Analiza Budżetu na rok 2011. 3. Sprawy różne...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2011r. o godz. 12:00 (wtorek) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2011r. o godz. 12:00 (wtorek) w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Temat posiedzenia: 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2. Analiza budżetu Gminy na 2011 r. 3. Plan pracy Komisji na 2011 rok. 4....

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 stycznia (poniedziałek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 stycznia (poniedziałek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok...

Zatrzymaj banner przewijany