Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

Białowieża, 28.06.2007r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE*) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białoweża

Wójt Gminy Białowieża, dnia 2006-08-28 Białowieża OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr ...

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża.

UCHWAŁA NR XXVIII/140/2005 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002...

UCHWAŁA NR XVII/90/04 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 września 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży.

UCHWAŁA NR XVII/90/04 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,...

Zatrzymaj banner przewijany