Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/84/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży.

UCHWAŁA NR XV/84/04 RADY GMINY BIAŁOWIEZA z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego przejścia granicznego w Białowieży Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz...

Uchwała Nr X/72/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

UCHWAŁA NR X/72/03 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża. Na podstawie art. 14 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003r.) uchwala się, co następuje: §...

Zatrzymaj banner przewijany