Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XII Sesji Rady Gminy

P o s t a n a w i a m 1. Zwołać XII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 3 listopada 2015 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych...

Zatrzymaj banner przewijany