Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XXX Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 31 marzec 2014 r. 2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Sportowa 12. 3. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białowieża. 4. Interpelacje,...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy.

Postanawiam 1. Zwołać XXVII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 10 grudnia 2013 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14:00. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 12. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać XXVI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 października 2013 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 12. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy

P o s t a n a w i a m 1. Zwołać XXV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 września 2013 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 12 lipca 2013 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji...

Zatrzymaj banner przewijany