Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zwołania XIII Sesji Rady Gminy.

Postanawiam 1. Zwołać XIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 marca 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy...

Zarządzenie nr 54.2012 Wójta Gminy Białowieża z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Budy.

OGŁOSZENIE Informuję, że w związku z odwołaniem sołtysa Sołectwa Budy z pełnienia funkcji zaistniała konieczność dokonania wyboru nowego sołtysa przez zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Budy. Zebranie odbędzie się 26 lutego (niedziela) 2012 r. o godz. 16:00 w świetlicy Budy. Proszę mieszkańców Sołectwa Budy o liczny...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zwołania XII Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 27 stycznia 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 grudnia 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany