Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać XIV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 11 czerwca 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14:00. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 . 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII...

Postanowienie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zwołania XIII Sesji Rady Gminy.

Postanawiam 1. Zwołać XIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 marca 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany