Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zebranie mieszkańców sołectwa STOCZEK celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w sali kinowej kina Żubr w dniu 27 lutego 2011 roku o godz. 14:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa STOCZEK celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w sali kinowej kina Żubr w dniu 27 lutego 2011 roku o godz....

Zebranie mieszkańców sołectwa CZERLONKA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w dawnym sklepie w dniu 24 lutego 2011 roku o godz. 13:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa CZERLONKA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w dawnym sklepie w dniu 24 lutego 2011 roku o godz. 13:00. Proponowany...

Zebranie mieszkańców sołectwa POGORZELCE celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 23 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa POGORZELCE celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 23 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Zebranie mieszkańców sołectwa PODOLANY celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa PODOLANY celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Zebranie mieszkańców sołectwa GRUDKI celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w dawnym hotelu robotniczym w dniu 21 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa GRUDKI celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w dawnym hotelu robotniczym w dniu 21 lutego 2011 roku o godz....

Zebranie mieszkańców sołectwa Budy celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 20 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa Budy celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 20 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Białowieża

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać III Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 27 stycznia 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14:00. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wójt Gminy Białowieża - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Białowieża - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. Termin i miejsce przyjmowania...

Zatrzymaj banner przewijany