Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zwołania VIII Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać VIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 1 sierpnia 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy

P o s t a n a w i a m 1. Zwołać VII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 20 czerwca 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14:00. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Program ,,Zrównoważony...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 maja 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z III,...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Białowieża

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać IV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 marca 2011 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1200. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Natura 2000 Puszcza Białowieska...

Zebranie mieszkańców sołectwa ZASTAWA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w karczmie na parkingu w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa ZASTAWA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w karczmie na parkingu w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Zebranie mieszkańców sołectwa TEREMISKI celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 27 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa TEREMISKI celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 27 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Zatrzymaj banner przewijany