Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy.

Postanawiam 1. Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 29 marca 2013 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21grudnia 2012 r. w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XIX Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 grudnia 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady...

OBWIESZCZENIE. Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 listopada 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1200. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Gminy.

p o s t a n a w i a m 1. Zwołać XVII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 29 października 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14.00. 3. Rada Gminy obradować będzie na sali kinowej Kina ŻUBR, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy

Postanawiam 1. Zwołać XVI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 27 września 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy.

Postanawiam 1. Zwołać XV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 10 września 2012 r. 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14.00. 3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1. 4. Zaproponować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Funkcjonowanie gminnych zbiorczych urządzeń...

Zatrzymaj banner przewijany